Poziv za prijavu za stipendije Weiser centra

 

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 20.07. 2022. god.

 

 

Weiser centar za Evropu i Euroaziju Univerziteta u Michiganu objavio je poziv za Weiser stipendije za profesionalni razvoj nastavnika i umjetnika sa institucija visokog obrazovanja u Armeniji, Azerbajdžanu, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Kazahstanu, Kosovu, Kirgistanu, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Slovačkoj, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini i Uzbekistanu.

 

Stipendija pokriva kratkoročne istraživačke posjete u trajanju od 4 do 6 sedmica na Univerzitetu u Michiganu, Ann Arbor, i troškove povratne aviokarte, smještaja, zdravstvenog osiguranja i dnevnica. Weiser centar dodijelit će 5-7 stipendija za period od februara do aprila 2023. godine ili period od septembra do novembra 2023. godine

 

Kandidati mogu predložiti projekte u bilo kojem području istraživanja ili podučavanja s partnerskim fakultetom na Univerzitetu u Michiganu. Kandidati moraju imati izvrsno usmeno i pisano znanje engleskog jezika.

 

Rok za prijavu: 15. septembar 2022. godine

 

Obrazac za prijavu i sve potrebne informacije za prijavu dostupni su putem linka: https://ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html