Poziv za učešće na 5. naučno-stručnoj konferenciji „INN&TECH“

KABINET REKTORA
Tuzla, 04.03.2022. god.

 

 

Koristimo priliku da Vas obavijestimo i pozovemo na 5. naučno-stručnu konferenciju „INN&TECH“ – konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija. Konferencija se održava 16. marta 2022. godine, srijeda, u Sarajevu, hotel Hills Ilidža.

Naime, Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i IT tehnologija – CRPIT, sa partnerima, organizira 5. naučno-stručnu konferenciju „INN&TECH“. Pokrovitelj konferencije je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke a uz podršku i partnerstvo Univerziteta u Sarajevu, Bit Alijanse, Privredne komore FBiH i drugih partnera i prijatelja.

Cilj konferencije je ukazati na značaj tehničkih i IT oblasti za opći društveni interes, zatim obrazovanje i usmjeravanje mladih za oblasti tehničkih i informatičkih nauka, te neophodnosti sinergijskog djelovanja obrazovnog, naučnog i privrednog sektora, a kao rezultat inovativna i konkurentna privreda i poduzetništvo, te obrazovan kadar za potrebe tržište rada.

Ciljna grupa učesnika konferencije su nastavnici i profesori u školama, univerzitetski profesori, privrednici, inovatori, osobe iz IT industrije, roditelji, studenti, učenici i svi koji su zainteresirani i koji smatraju da su oblasti informatičkih i tehničkih nauka značajne za opći društveni interes.

Konferencija ima karakter naučno-stručnog skupa sa 15 do 20 govornika i predavača a neki su:
– Prof.dr. Džemo Tufekčić, profesor emeritus
– Prof.dr. Hazim Bašić, Mašinski fakultet u Sarajevu
– Prof.dr. Samim Konjicija, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
– Doc.dr. Hatidža Jahić, Ekonomski fakultet u Sarajevu
– Prof.dr. Alan Topčić, Mašinski fakultet u Tuzli
– Doc.dr. Saša Mrdović, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
– Van.prof.dr. Adis Muminović, Mašinski fakultet u Sarajevu
– Mirsad Jašarspahić, Privredna/Gospodarska komora FBiH
– Jasmin Branković, pomoćnik za nauku i tehnologiju u FMON
– Dr.sci. Goran Karanović, stručni saradnik u FMON
– Katarina Ponjavić, inovatorica
– Rizah Kabaši, SmartLab
– Anes Hadžiomerović, CERET iz Mostara

Koristimo priliku da Vas pozovemo, da budete dio ovog događaja i da uzmete učešće u radu i održavanju ovog značajnog skupa. 

Registracija za učešće na konferenciji je na https://inn-tech.ba/konferencija-2022/ ili na e-mail: crpit.sa@gmail.com
Dodatne informacije o konferenciji na www.inn-tech.ba
Kontakt osoba – Salko Križevac, prof. 061/831-451


U prilogu program održavanja skupa: PROGRAM .