Poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP)

SEECP

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 27.04.2021. god.

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine upoznalo nas je da će Ministarstvo za sport i mlade Republike Turske organiziratio Međunarodni kamp za mlade u Antaliji u junu 2021. godine.

Kamp će okupiti mlade uzrasta od 18 do 22 godine starosti iz zemalja članica SEECP-a. Boravak u kampu će biti organiziran u dva termina, i to od 7 do 12 juna za 50 mladića, i od 16 do 21 juna 2021. godine za 50 djevojaka. Troškove međunarodnog prevoza snose ministarstva nadležna za mlade zemalja SEECP-a.

Prijave za učešća je potrebno da dostavite na e-mail adresu: elejla@tk.kim.ba najkasnije do 05. maja 2021. godine.

Poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Antalija, Turska, juni 2021. godine možete pogledati na sljedećem linku:

POZIV