Poziv za učešće u Međunarodnoj XX naučno-stručnoj konferenciji o željeznici – ŽELKON'22

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 08.04.2022.god.

 

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu poziva zainteresovane na učešće u XX Konferenciji ŽELKON ‘22 koja će biti održana u Nišu, 13 – 14. oktobra 2022. godine.

 

Učešće na Konferenciji može biti sa radom i bez rada. U slučaju učešća sa radom potrebno je prijaviti apstrakt rada. Autori prihvaćenih apstrakata biće pozvani da dostave svoje radove. U program Konferencije biće uključeni radovi sa pozitivnom recenzijom. Radovi za koje je plaćena kotizacija objavljuju se u Zborniku radova Konferencije.Izabrani prezentovani radovi će biti štampani i u tematskom broju međunarodnog časopisa Univerziteta u Nišu FACTA UNIVERSITATIS – Series: Mechanical Engineering koji se nalazi na SCI listi.

 

Važni datumi:

01.05.2022. Dostavljanje apstrakata

15.05.2022. Obaveštenje o prihvatanju apstrakata

12.08.2022. Dostavljanje radova

01.10.2022. Prijava učešća i uplata kotizacije

 

Kotizacija za učesnike skupa iznosi 10.000 RSD bez PDV-a.

 

Više informacija na: http://www.railcon.rs/