Poziv za učešće u međunarodnom programu “Feeding The Future: Food Safety And Technology In Times Of Global Change”

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 23.03.2022.god.

 

Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael, izraelska agencija za međunarodni razvoj MASHAV i ambasada Izraela za BiH sa sjedištem u Tirani objavili su poziv za učešće u međunarodnom programu “FEEDING THE FUTURE: FOOD SAFETY AND TECHNOLOGY IN TIMES OF GLOBAL CHANGE”, koji će se održati u periodu 19. juna do 7. jula 2022 . na prestižnom akademskom institutu The Hebrew University of Jerusalem, The Robert H Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment u Rehovotu.

 

Kurs je namenjen osobama sa magistarskim ili višim stepenom akademskog znanja u oblastima: biologije, biotehnologije, zaštite okoliša, prehrambene tehnologije ili poljoprivrede – koji posjeduju akademske diplome sa priznatih univerziteta.

 

Dodatni preduslov je odlično poznavanje engleskog jezika (ocjena od 89 ili više na TOEFL testu, ili isti nivo na sličnom testu ili akademska diploma studija na engleskom).

 

Sve dodatne detalje možete pronaći u priloženoj brošuri.

 

Application Form

Covid-19 regulations – In accordance with the guidelines of the Ministry of Health