PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst), od 16.04. i 19.04.2021. god.

UNTZ - LOGO

 

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka d) Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine TK-broj 7/16, 10/16 i 5/17, 15/19. i 9/20 ), a u vezi sa članom 98. istog Zakona, te člana 179. stav (2) Statuta Univerziteta u Tuzli, Senat Univerziteta u Tuzli godine na 15. vanrednoj elektronskoj sjednici održanoj 16.04.2021. godine i 19.04.2021, godine donio je

Pravila i procedure za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst), koje možete preuzeti na sljedećem linku:


PRAVILA I PROCEDURE za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst)
Pravila i procedure su doneseni na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 16.04.2021. god. i 19.04.2021. god.