Predstavnici Univerziteta u Tuzli u posjeti Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla

Univerzitet u Tuzli - Kantonalna privredna komora - sastanak

Kantonalna privredna komora Tuzla bila je domaćin sastanka sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli.
Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, sa najbližim saradnicima, razgovarao je sa delegacijom Univerziteta u Tuzli koju su sačinjavali prof.dr.sci. Nermin Sarajlić prorektor za naučno-istraživački rad, prof.dr.sci. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, prof.dr.sci. Damir Zenunović, voditelj Centra za internu evaluaciju i unapređenje kvaliteta Univerziteta, i njihovi najbliži saradnici.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tel/fax: 035 300 528/526
e-mail: nir@untz.ba/ international@untz.ba
Tuzla, 25.10.2022.god.

 

Kantonalna privredna komora Tuzla bila je domaćin sastanka sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli.
Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla, sa najbližim saradnicima, razgovarao je sa delegacijom Univerziteta u Tuzli koju su sačinjavali prof.dr.sci. Nermin Sarajlić prorektor za naučno-istraživački rad, prof.dr.sci. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, prof.dr.sci. Damir Zenunović, voditelj Centra za internu evaluaciju i unapređenje kvaliteta Univerziteta, i njihovi najbliži saradnici.

Na sastanku su razmotrene mogućnosti unaprjeđenja saradnje Univerziteta u Tuzli i Kantonalne privredne komore Tuzla s ciljem boljeg povezivanja visokog obrazovanja i tržišta rada. Predstavnici Univerziteta su upoznali predsjednika Kikanovića i njegove saradnike sa planovima Univerziteta vezano za poboljšanje saradnje sa privrednim subjektima i razvojem karijernog usmjerenja studenata.

Predložena je saradnja kroz organizaciju “Karijerne sedmice” u okviru “Ljetnog univerziteta 2023. godine” a u cilju što boljeg povezivanja studenata i privrede i iznalaženja načina za što kvalitetniji odgovor Univerziteta na potrebe i zahtjeve privrede i tržišta. Predsjednik Kikanović je izrazio zadovoljstvo zbog inicijative Univerziteta i izrazio spremnost Komore da se uključi u realizaciju ovog događaja. Također, kako je istaknuto na sastanku, Komora je na raspolaganju i za sve ostale aspekate saradnje sa Univerzitetom a koji će doprinijeti kako razvoju privrednih subjekata tako i razvoju obrazovanja i ostanku mladih ljudi u našoj zemlji.

U narednom periodu će se na radnim sastancima konkretizirati daljnji koraci u realizaciji ovog projekta. Dogovoreno je da se u narednom periodu zajednički radi i na ostalim poljima u kojima Komora i Univerzitet mogu doprinijeti unaprjeđenju poslovnog ambijenta i kvalitetu života na području Tuzlanskog kantona.