Prezentacija Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA)

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), koja će se održati u ponedjeljak, 24. 10. 2022. godine, u 17:00 h na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli (amfiteatar).

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 19. 10. 2022. god.

 

Prezentacija Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA)
24.10.2022. godine


Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju prezentaciji Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), koja će se održati u ponedjeljak, 24. 10. 2022. godine, u 17:00 h na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzli (amfiteatar), na adresi 2. Oktobra, br. 1, na kojoj ćete saznati sve informacije o mogućnostima prijave na Konkurs za kontrolora zračnog saobraćaja.