Prezentacija projekata Kampusa Univerziteta u Tuzli u okviru ceremonijala svečanog otvaranja 29. Ljetnog univerziteta

 

06. juna 2024. godine održan je ceremonijal svečanog otvaranja 29. Ljetnog univerziteta u okviru kojeg su Vladi Tuzlanskog kantona, menadžmentima fakulteta, akademskom osoblju i službama Univerziteta u Tuzli, studentima i gostima prezentirani projekti Kampusa Univerziteta u Tuzli. Tom prilikom prezentirano je 25 projekata Kampusa. Prezentacija projekata data je u file-u:

 

 

Prezentacija projekata Kampusa Univerziteta u Tuzli