PREZENTACIJA: Studentske aktivnosti u sklopu “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 1.

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 23.12.2021. god.

Studenti i studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli proizveli su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM.

 

U nastavku vam donosimo prezentaciju o aktivnostima Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli: