Pripreme u toku za drugu naučno-stručnu Konferenciju o genocidu u Srebrenici

Povodom obilježavanja 27.  godišnjice od genocida počinjenog nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, Univerziteti u Tuzli i Sarajevu, te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Institut za historiju planiraju organizaciju Međunarodne naučne konferencije “Posljedice genocida nad bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice od 1995. do 2022.  Planirano je da Konferencija bude održana u Tuzli, 15. novembra naredne godine. Tim povodom, 15. novembra je u Rektoratu Univerziteta u Tuzli održana prva sjednica Organizacionog i Naučnog odbora Konferencije.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 16.11.2021. god.

 

Povodom obilježavanja 27.  godišnjice od genocida počinjenog nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, Univerziteti u Tuzli i Sarajevu, te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Institut za historiju planiraju organizaciju Međunarodne naučne konferencije “Posljedice genocida nad bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice od 1995. do 2022.  Planirano je da Konferencija bude održana u Tuzli, 15. novembra naredne godine. Tim povodom, 15. novembra je u Rektoratu Univerziteta u Tuzli održana prva sjednica Organizacionog i Naučnog odbora Konferencije.

 

Nakon prve međunarodne Konferecije održane prošle godine o genocidu nad Bošnjacima, Srebrenica 1995‒2020: uzroci, razmjere i posljedice, u pripremi je druga koja će biti održana 15. novembra naredne godine. Govoriti o srebreničkom genocidu jezikom činjejnica sa naučnog aspekta od izuzetne je važnosti, posebno u momentu kada su sve glasniji negatori ovog, presuđenog i dokazanog zločina od Haškog tribunala.

 

Akademska zajednica negiranju genocida, tim lažnim i falsifikovanim dokazima treba da se suprotstavi naukom i naučnim istraživanjima. Univerzitet u Tuzli će nastojati da istraje u toj misiji i na tom putu jedna od prvih stepenica je održavanje Konferencije planirane za narednu godinu Mi trebamo na osnovu egzaktnih činjenica i dokaza javnost i mlade ljude podsjećati na temeljne vrijednosti života. Samo na taj način možemo graditi budućnost BiH“ , kaže rektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr.  Nermina Hadžigrahić.

 

Istog stava je i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr.  Rifat Škrijelj.

 

“Kako bi se istina o Srebrenici i genocidu koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine na naučno valorizovan način prikazala domaćoj i svjetskoj javnosti dva univerziteta, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli na partnerskoj osnovi okupljaju  eminentne istraživače iz BiH i svijeta koji će kroz svoje naučne radove na naučnoj konferenciji 2022.,  obaviti zadatak koji stoji pred naučnicima –  da na naučni pristup u pri skupoljanju podataka, njihovoj obradi, i prezentaciji javnosti i publiciranju tih radova ostanu kao svjedočanstvo o presuđenom genocidu”, kaže Škrijelj.

 

Tema konferencije fokusira se na nekolio studija slučaja koje će rasvijetliti posljedice genocida na konkretne životne okolnosti sa kojima žive građani Srebrenice.

 

Akademik Mirko Pejanović,  predsjednik naučnog odbora Konferencije smatra Konferenciju od velikog značaja.

 

Tu je prije svega ekonomski razvoj, zapošljavanje, povratak, demografska revitalizacija, a predviđeno je da se istraži stanje komunalne infrastrukture, povezanosti MZ sa gradskim centrom i predviđena je jedna skupina istraživača koja će istražiti razvoj i obnovu međunacionalnog povjerenja“, kaže Pejanović.

 

“Mi smo odlučili da formiramo naučo-istraživačke timove kojei će u narednih šest mjeseci izraditi naučne studije i na osnovu njih ćemo održati konferenciju u novembru naredne godine“, pojašnjava Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

 

Raspravu i projektni pristup potpunog razmijevanja onog što se dešavalo, kao i perspektivu posljedica srebreničkog genocida kroz ovaj veliki projekt Vlada TK u potpunosti podržava.

 

„Nije to jedini način da tematiku Srebrenice podržimo. ali kroz ovaj naučno-istraživački pristup mislimo da našom podrškom možemo na najbolji način  odgovoriti potrebama za osvjetljavanjem, kolektivnim pamćenjem, za razvijanjem osjećaja da Srebrenica i tematika Srebrenice velika tema BiH“, kaže premijer TKprof. dr.  Kadrija Hodžić.

 

Druga konferencija pod nazivom „Posljedice genocida nad bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice od 1995. do 2022.„ biće održana u Tuzli, 15. novembra naredne godine.

 

ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE: prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu– predsjednici, akademik, prof. dr. Mirko Pejanović, prof. dr. Rasim Muratovići dr. Sedad Bešlija – potpredsjednici, Edin Forto, premijer Vlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Kadrija Hodžić, premijer Vlade Tuzlanskog Kantona, prof. dr. Aleksandra Nikolić ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Elvis Baraković, ministar za obrazovanje i nauku Tuzlanskog Kantona, dr. Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog Kantona, Zlatan Muratović, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog Kantona – članovi.

 

NAUČNI ODBOR KONFERENCIJE: akademik, prof. dr. Mirko Pejanović – predsjednik, prof. dr. Rasim Muratović, dr.Sedad Bešlija – potpredsjednici. Dr. Esad Bajtal, doc. dr. Sarina Bakić, dr. Safet Bandžović, prof. dr.Zijad Bećirović, doc. dr. Jelena Brkić, prof. dr. Zlatan Delić, dr. Muamer Džananović, prof. dr.Fahira Fejzić – Čengić, prof. dr. Salih Kulenović, prof. dr. Senadin Lavić, prof. dr. Vedad Gurda, prof. dr. Husnija Kamberović, prof. dr. Fikret Karčić, prof. dr. Amir Karić, dr. Merisa Karović – Babić, dr .Zilha Mastalić Košuta, dr. Alija Kožljak, doc. dr. Ermin Kuka akademik, prof. dr. Rusmir Mahmutćehajić, prof. dr.Faik Uzunović, mr. Jasmin Medić, mr. Edin Omerčić, prof. dr. Dženeta Omerdić, prof. dr. David Pettigrew, prof. dr. Željko Šain, prof. dr. Franjo Topić, prof. dr. Nevenka Tromp, prof. dr. Bahrija Umihanić, dr. Sabina Subašić Galijatović, akademik, prof. dr. Arne Johan Vetlesen, dr.sci. Midhat Čaušević, doc. – članovi.

 

[SLGF id=11030]