Prof.dr. Meldina Kokorović-Jukan o mogućnostima koje pruža Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Ekonomskog fakulteta na Radio Kameleon

 

Tradicija ekonomskog obrazovanja na prostoru Sjevernoistočne Bosne i Hercegovine prisutna je preko 130 godina. Tokom više od 40 godina postojanja četverogodišnjeg i 50 godina postojanja dvogodišnjeg visokog obrazovanja, Ekonomski fakultet uvijek je nastojao da njegovi diplomanti budu osposobljeni za obavljanje različitih poslova u oblasti ekonomije i upravljanja poslovnim procesima u organizacijama. Više od 5000 naših diplomiranih studenata, uključujući i diplomirane studente sa Više i Visoke poslovne škole, koji rade na različitim radnim mjestima svojim su radom potvrdili da znanje koje su stekli na Ekonomskom fakultetu predstavlja odličnu podlogu za njihov uspješan rad i napredovanje.