Prof. dr. Nahida Srabović o mogućnostima koje se pružaju studentima sa završenim Farmaceutskim fakultetom (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Farmaceutskog fakulteta na Radio Kameleon

 

Farmaceutski fakultet kao organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli osnovan je akademske 2004/05. godine. Po završetku ovako koncipiranog studija Farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, student stiče zvanje magistra farmacije (mr. ph), a nakon obavljenog stručnog staža i položenog stručnog ispita, stiče licencu za samostalan rad u sistemu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima.