Profesor Elvis Ahmetović izabran za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenju tehničkih nauka

Univerzitet u Tuzli - ANUBIH - prof.dr. Elvis Ahmetović

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je tokom 2022. godine pokrenula proceduru za izbor novih dopisnih članova i članova van radnog sastava (domaćih, inostranih članova i počasnog člana). Izborna Skupština je održana 20. 12. 2022. godine.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 30.12.2022.god.

 

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je tokom 2022. godine pokrenula proceduru za izbor novih dopisnih članova i članova van radnog sastava (domaćih, inostranih članova i počasnog člana). Izborna Skupština je održana 20. 12. 2022. godine.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenju tehničkih nauka je izabran prof.dr.sci.  Elvis Ahmetović saT ehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Obavijest o izboru novih članova  u Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine se nalazi na sljedećem web linku gdje se mogu pronaći i informacije o svim izabranim članovima:

https://www.anubih.ba/index.php/bs/arhiva-vijesti/673-obavijest-o-izboru-novih-clanova-akademije-nauka-i-umjetnosti-bosne-i-hercegovine