Program kurseva za ljetni semestar 2024. godine u organizaciji Akademije za međunarodno pravo Hagu

 

Ambasada Bosne i Hercegovine u Hagu informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je Program kurseva koji će, od strane Akademije za medunarodno pravo u Hagu, biti organizovani u Ijetnom semestru 2024. godine, biti dostupan za BH državljane.

Više informacija o Programu ljetnih kurseva dostupno je na internet stranici www.hagueacademy.nl.

Prijave se vrše on-line putem navedene internet stranice, u periodu od 1. novembra 2023. godine, do 31. januara 2024. godine.

 

 

KABINET REKTORA