Promocija Ekonomskog fakulteta u Tuzli u Jutarnjem programu RTV TK (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Ekonomskog fakulteta na RTVTK

 

Dekanica prof. dr. Meldina Kokorović-Jukan i prof. dr. Bahrija Umihanić predstavili su studijske programe, način i uslove studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i sve što buduće studente očekuje nakon upisa na ovaj fakultet.

AlumnistIca Mirela Omerović prenijela je svoja iskustva tokom studiranja kao i impresije nakon završenog studija.

MISLIM DAKLE, BIRAM NAUKU, e-UNIVERZITET U TUZLI!