Promocija naučnog zbornika “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici”  u četvrtak 15.12.2022. u 13 časova

Univerzitet u Tuzli - UNIGEM - Promocija zbornika naučnih radova

U četvrtak 15. decembra 2022. sa početkom u 13 časova u Amfiteatru 1 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održaće se promocija zbornika naučnih radova “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” kojeg su uredile Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević i Jasmina Husanović, a čiji je jedan od suizdavača i Univerzitet u Tuzli.

-.-.-.-.-

Vijeće za rodnu ravnopravnost
Tuzla, 12.12.2022.

 

Promocija naučnog zbornika “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici”  u četvrtak 15.12.2022. u 13 časova

 

U četvrtak 15. decembra 2022. sa početkom u 13 časova u Amfiteatru 1 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli održaće se promocija zbornika naučnih radova “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” kojeg su uredile Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević i Jasmina Husanović, a čiji je jedan od suizdavača i Univerzitet u Tuzli.  Zbornik donosi naučne radove na temelju rezultata regionalnog istraživanja, prvog u oblasti rodne ravnopravnosti na univerzitetima, koje je obuhvatilo partnerske institucije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Istraživanje je dio projekta “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete / University and Gender Mainstreaming – UNIGEM”, kojeg sprovodi TPO fondacija i 19 partnerskih univerziteta, a podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. 

Pozivamo nastavno i nenastavno osoblje, studente i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zainteresovanu javnost da nam se pridruže na promociji. Promotorice i promotori zbornika su prof.dr. Damir Arsenijević, prof.dr. Dženeta Omerdić i prof.dr. Anisa Avdagić, a na promociji će se publici kratko obratiti i urednice zbornika prof.dr. Jasmina Husanović, prof.dr. Zilka Spahić Šiljak i prof.dr. Jasna Kovačević.

U novembru i decembru 2021. godine u okviru projekta UNIGEM provedeno je opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje kroz ankete i dubinske intervjue. Istraživanje je osmislio tim u sastavu: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović, Ajla Demiragić, Milena Karapetrović, Mirjana Dokmanović, Merima Jašarević, Lana Bobić i Marija Tatar. Cilj je bio naučno utemeljenje problematike koja se bavi izazovima izgradnje etosa rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj politike i senzibilizaciju nastavnog osoblja i studentske populacije u vezi s temama rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Na samom empirijskom materijalu dobijenom kroz UNIGEM istraživanje radilo je 12 naučnica i naučnika iz zemlje i regiona koji su proizveli autorske tekstove uključene u ovaj zbornik.  Među njima je i četvero profesorica i profesora Univerziteta u Tuzli – prof.dr. Jasmina Husanović, prof.dr. Vesna Bratovčić, prof.dr. Ljubica Selimović Tomić i prof.dr. Alija Selimović.

U metodološkom i epistemološkom pristupu koji je primijenjen u ovom zborniku pravi se iskorak u odnosu na klasičnu feminističku standpoint teoriju. Riječ je o kritičkom realizmu kao  paradigmatskoj poziciji koja  istraživači(ca)ma daje dovoljno “manevarskog prostora“ da kombiniraju različite metodološke alate u istraživanju kvalitativnih i kvantitativnih podataka. Autori i autorice 12 poglavlja u ovoj knjizi su shodno svojim naučnim oblastima i fokusu analize davali prioritet kvalitativnom ili kvantitativnom dijelu istraživanja, pa su kroz triangulaciju podataka interpretirali i kritički se reflektirali na podatke kako bi odgovorili na izazovna i pozamašna istraživačka pitanja. Ovo je svakako pionirsko regionalno istraživanje sa drugačijom kritičkom filozofijom društvenih znanosti, kojim se otvara prostor za nova istraživanja koja će utirati put društvenoj i institucionalnoj promjeni u akademskoj sredini što se tiče rodne ravnopravnost i inkluzivnosti, kao i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije kroz uključivu i pravednu organizacionu kulturu u univerzitetskim zajednicama.