Radionica „Kako napisati dobar projekat za EU fondove i dobiti bespovratna sredstva“

Ured za NIR Univerziteta u Tuzli učestvovao je na radionici „Kako napisati dobar projekat za EU fondove i dobiti bespovratna sredstva“, koja se održala online 08. i 12.10.2021. godine. Pored Ureda, na radionci su učestvovale i dvije profesorice s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax:035 300 528
Email:nir@untz.ba
Tuzla, 12.10.2021. god.

 

Ured za NIR Univerziteta u Tuzli učestvovao je na radionici „Kako napisati dobar projekat za EU fondove i dobiti bespovratna sredstva“, koja se održala online 08. i 12.10.2021. godine. Pored Ureda, na radionci su učestvovale i dvije profesorice s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Cilj radionice je bio pružiti polaznicima neophodne vještine za uspješno pisanje projekata za EU program za istraživanje i razvoj HORIZON EUROPE i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA.

 

Tokom radionice ukazane su mogućnosti za finansiranje projekata iz ova dva EU programa i ključne faze i izazovi u procesu pripreme prijedloga projekta.