Radni sastanak konzorcija i treninzi u okviru ECOBIAS projekta na Univerzitetu u Tuzli

ecobias

 

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 21.01.2021. god.

 

Radni sastanak i treninzi u okviru projekta ˝Razvoj magistarskih studija u oblasti ekološkog monitoringa i biološke ocjene kvaliteta voda u zemljama zapadnog Balkana˝/Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS)/ održati će se od 25. do 29. 01. 2021. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli i na Prirodno-matematičkom fakultetu. Konzorcij projekta čini 11 visokoškolskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Njemačke.

Predstavljanje projekta javnosti će se održati 25. 01. 2021. godine (ponedjeljak) u rektoratu Univerziteta u Tuzli, od 12.00 – 12.30 sati, kada su predviđene izjave i obraćanje medijima.
Datum događaja: 25.1. – 29.1. 2021.
Mjesto događaja; Univerzitet u Tuzli, Rektorat, Tihomila Markovića 1, 75 000 Tuzla
Organizator: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjek za biologiju.

U okviru projekta će se održati treninzi i radionice na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Odsjeku za biologiju iz oblasti konzervacione ekologije, ekotoksikologije, GIS i daljinske detekcije u ekološkom monitoringu i klasifikacijskih protokola i sistema u ekološkom monitoringu voda, što će biti samo neki od kurseva budućih master studija iz ekološkog monitoringa kopnenih voda na PMF-u Univerziteta u Tuzli.

 

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

Projekat ECOBIAS („Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“) je projekat iz ERASMUS programa Evropske unije koji ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje, vještine, tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu sa nacionalnom i EU politikom. Koordinator projekta je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dok Univerzitet u Tuzli participira kao projektni partner. Projekat ispred Univerziteta u Tuzli vode Dr.sc. Jasmina Kamberović i prof.dr. Vedad Pašić. Osim navedenih univerziteta, u projektu učestvuju Sveučilište u Zagrebu, Univerzitet u Nišu, Universität Duisburg-Essen, Sveučilište u Mostaru, Internacionalni univerzitet Travnik, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet Donja Gorica.
Jedan od osnovnih ciljeva projekta je razvoj i implementacija naprednog master-kurikuluma u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB) na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana. Izrada Elaborata za pokretanje master studija na Univerzitetu u Tuzli je u završnoj fazi, a studijski program je planiran da upiše prve kandidate od septembra 2021. godine. Uz razvoj master studija uporedo se radi na opremanju laboratorija i uspostavljanu regionalne akademske ECOBIAS mreže radi organizacije i promocije regionalne saradnje u oblasti ekološkog monitoringa kopnenih voda. Ukupna vrijednost projekta je 953,004.00 EUR, a za Univerzitet u Tuzli je planirano 120 679.00 EUR. Više od 50% projektnih sredstava Univerzitet u Tuzi i Prirodno-matematički fakultet usmjeravaju na jačanje kapaciteta ustanove i nabavku savremene istraživačke opreme.

P L A K A T

Oficijelna web-stranica: www.ecobiaserasmus.com
Facebook-stranica: https://www.facebook.com/EcobiasErasmus/
Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
Finansijer: Erasmus+ (Capacity building)
Vrijeme trajanja projekta: 15. 01. 2020–14. 04. 2023. godine