Rezultati istraživanja kolega sa uže naučne oblasti „Hemijsko inženjerstvo“ predstavljeni na PRES'21 konferenciji i publicirani u časopisu Chemical Engineering Transactions

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University, Department of Chemical Engineering (Sjedinjene Američke Države), koji su predstavljeni na prestižnoj konferenciji pod nazivom “24th Conference on Process Integration for Energy Saving and Pollution Reduction – PRES'21” koja je održana od 31/10 – 3/11 2021 u Brnu, Češka Republika, su publicirani u časopisu Chemical Engineering Transactions.

-.-.-.-.-

TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.12.2021. god.

 

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University, Department of Chemical Engineering (Sjedinjene Američke Države), koji su predstavljeni na prestižnoj konferenciji pod nazivom “24th Conference on Process Integration for Energy Saving and Pollution Reduction – PRES'21” koja je održana od 31/10 – 3/11 2021 u Brnu, Češka Republika, su publicirani u časopisu Chemical Engineering Transactions.

Na navedenoj konferenciji je uzelo učešće 1948 autora iz 67 zemlje, od čega je 505 autora iz 62 zemlje prezentiralo svoje rezultate istraživanja. Više detalja o navedenoj konferenciji je raspoloživo na sljedećem web linku https://conferencepres.site/pres21/program/#accepted-abstracts

Zadovoljstvo nam je istaći da među tim autorima su se nalazila i dva predstavnika iz Bosne i Hercegovine sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, uže naučne oblasti „Hemijsko inženjerstvo“ (Dr.sci. Nidret Ibrić, docent i Dr. sci. Elvis Ahmetović, redovni profesor).  

Podaci o publiciranom radu u časopisu Chemical Engineering Transactions su sljedeći:

Ibrić N., Ahmetović E., Kravanja Z., Grossmann I.E., 2021, Synthesis of Heat-Integrated Water Networks: Case Study with Sensitivity Analysis, Chemical Engineering Transactions, 88, 1147-1152.

Rad je dostupan na sljedećoj web stranici: https://www.cetjournal.it/cet/21/88/191.pdf i predstavlja dio aktivnosti koje su realizirane u okviru naučno-istraživačkog projekta koji se provodi na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod voditeljstvom Dr.sci. Elvisa Ahmetovića, redovnog profesora.

Kolege sa uže naučne oblasti „Hemijsko inženjerstvo“ na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli imaju uspješnu dugogodišnju saradnju sa kolegama sa Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, Laboratorija za procesno sistemsko inženjerstvo i održivi razvoj (više od 20 godina) i sa Carnegie Mellon University, Department of Chemical Engineering (više od 12 godina) i ta će se saradnja nastaviti i u budućnosti.