Rezultati Konkursa za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2021. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je objavilo Rezultate Konkursa za finansiranje /sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini koje možete preuzeti na stranici

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 20.09.2021. god.

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je objavilo Rezultate Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini koje možete preuzeti na stranici http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/669

 

Eventualni prigovori (isključivo od strane nositelja projekta, odnosno institucija – ovlaštenih aplikanata) na rezultate Konkursa mogu se uložiti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke najkasnije do 29.09.2021. godine. S tim u vezi, neophodno je da prigovore dostavite Uredu za NIR najkasnije do 28.09.2021. godine, putem protokola, jer ih FMON u protivnom neće uzeti u razmatranje.

 

Više informacija možete dobiti u Uredu za NIR (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba ili nir@unitz.ba).