Rezultati Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024-2025. godina

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je rezultate Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje  istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2024-2025. godina

 http://www.mcp.gov.ba/Publication/Read/konkurs-za-sufinansiranje-boravaka-i-putovanja-u-okviru-saradnje-istrazivaca-koji-rade-na-realizaci

Zajednički komitet odobrio je 29 projekta iz Federacije BiH koji će se provoditi u periodu od 1. januara   2024. – 31. decembra 2025. godine. 

Rezultate možete preuzeti putem linka ovdje

 

URED ZA NIR