Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje objavljeni u časopisu Frontiers in Chemistry

 

Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje u kojoj je učestvovala dr.sci. Edisa Prapraćanin, vanredna profesorica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa uže naučne oblasti “Hemijsko inženjerstvo” sa dr.sci. Farooq Sherom, sa katedre za Hemijsko inženjerstvo, Nottingham Trent University, a u okviru Međunarodne mreže istraživača (International Society of Engineering Science and Technology, Nottingham, United Kingdom) objavljeni su u časopisu Frontiers in Chemistry, sekcija Chemical Physics and Physical Chemistry.

 

Rad pod nazivom: “Kinetic and equilibrium study of graphene and copper oxides modified nanocomposites for metal ions adsorption from binary metal aqueous solutionu punom obimu je dostupan putem linka: https://doi.org/10.3389/fchem.2023.1279948

 

Ostvarena naučno-istraživačka saradnja iz oblasti hemijskog inženjerstva nastaviće se kroz aktivnosti koje će biti prezentovane u narednom periodu.

URED ZA NIR