Rezultati naučno-istraživačke saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država su objavljeni u Energy časopisu

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države) su objavljeni u časopisu Energy, sa indeksacijom u Web of Science, Science Citation Index, Current Contents, Scopus itd., a čiji je impakt faktor u 2019. godini iznosio 6.082.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tuzla, 12.07.2021. god.

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države) su objavljeni u časopisu Energy, sa indeksacijom u Web of Science, Science Citation Index, Current Contents, Scopus itd., a čiji je impakt faktor u 2019. godini iznosio 6.082.

Podaci o objavljenom naučnom radu su sljedeći:
Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z., Grossmann, I. E. (2021), Simultaneous optimisation of large-scale problems of heat-integrated water networks, 121354, Energy, DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121354.


Rad je dostupan na sljedećem web linku https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.12135 i predstavlja dio aktivnosti koje su realizirane u okviru naučno-istraživačkih projekata koji se provode na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod voditeljstvom Dr.sci. Elvisa Ahmetovića, red. prof. U radu su predstavljeni poboljšani rezultati toplinsko-integriranih mreža vode u odnosu na dosadašnje publikovane rezultate u literaturi.


Kolege sa uže naučne oblasti hemijsko inženjerstvo sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli imaju uspješnu dugogodišnju saradnju sa kolegama sa iste naučne oblasti sa Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru i Carnegie Mellon University, a njihova saradnja će se nastaviti i u budućnosti.