Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine i Slovenije su objavljeni u časopisu Optimization and Engineering

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina) i Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) su objavljeni u naučnom radu u časopisu Optimization and Engineering

-.-.-.-.-

Univerzitet u Tuzli
Tehnološki fakultet
Tuzla, 27.05.2021. god.

 

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina) i Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) su objavljeni u naučnom radu u časopisu Optimization and Engineering:

Ibrić, N., Ahmetović, E. & Kravanja, Z. (2021). Simultaneous optimisation of heat and power integration of evaporation–crystallisation systems: a case study of distiller waste from Solvay process. Optimization and Engineering. https://doi.org/10.1007/s11081-021-09641-z

Rad predstavlja dio aktivnosti koje su realizirane u okviru naučno-istraživačkih projekata koji se provode na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod voditeljstvom Dr.sci. Elvisa Ahmetovića, redovnog profesora.

Više detalja o publiciranom radu je raspoloživo na sljedećim web linkovima časopisa: https://rdcu.be/clay6 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11081-021-09641-z 

Kolege sa uže naučne oblasti hemijsko inženjerstvo sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli imaju uspješnu dugogodišnju saradnju (više od 20 godina) sa kolegama sa iste naučne oblasti sa Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, a njihova saradnja će se nastaviti i u budućnosti.