Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država će biti predstavljeni na PRES'21 konferenciji u Češkoj

PRESS'21

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 31.03.2021. god.

 

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države) će biti predstavljeni na prestižnoj konferenciji pod nazivom “24th Conference on Process Integration for Energy Saving and Pollution Reduction – PRES'21” koja će se održati od 31/10 – 3/11 2021, u Brnu, Češka Republika. Naslov prihvaćenog rada je ”Synthesis of heat-integrated water networks: Case study sensitivity analysis” autora Nidret Ibrić, Elvis Ahmetović, Zdravko Kravanja i Ignacio E. Grossmann. Rad predstavlja dio aktivnosti koje se realiziraju u okviru naučno-istraživačkih projekata koji se provode na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod voditeljstvom Dr.sci. Elvisa Ahmetovića, red. prof.

Na navedenoj konferenciji će uzeti učešće preko 1350 autora iz 52 zemlje. Zadovoljstvo nam je istaći da među tim autorima su i dva predstavnika iz Bosne i Hercegovine sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.  

Više detalja o navedenoj konferenciji je raspoloživo na sljedećem web linku https://conferencepres.site/pres21/.