Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država objavljeni u časopisu Chemical Engineering Transactions i predstavljeni na konferenciji

Ured za NIR

Broj: 035 300 528

e-mail:nir@untz.ba

Tuzla, 12.09.2022.god.

Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država objavljeni u časopisu Chemical Engineering Transactions i predstavljeni na konferenciji

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa uže naučne oblasti hemijsko inženjerstvo (Bosna i Hercegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija) i Carnegie Mellon University, Department of Chemical Engineering (Sjedinjene Američke Države) objavljeni su u časopisu Chemical Engineering Transactions i također predstavljeni na konferenciji pod nazivom “the 25th Conference on Process Integration for Energy Saving and Pollution Reduction – PRES'22” održanoj od 5. do 8. septembra 2022. godine u Bolu (Hrvatska). Više detalja o konferenciji raspoloživo je na web stranici https://conferencepres.site/pres22/

Podaci o prvom radu su sljedeći:

Ahmetović E., Ibrić N., Nemet A., Kravanja Z., Grossmann I.E., 2022, Recent Progress and Future Directions in the Synthesis of Heat-Integrated Water Networks, Chemical Engineering Transactions, 94, 625-630.

Rad u punom obimu je dostupan na web linku https://www.cetjournal.it/cet/22/94/104.pdf, a njegovo kratko objašnjenje je raspoloživo u video prezentaciji na sljedećoj web strani https://youtu.be/6oSr-HLkmdY.

Podaci o drugom radu su sljedeći:

Nemet A., Ibrić N., Bogataj M., Ahmetović E., Kravanja Z., 2022, Simultaneous Synthesis of Heat-Integrated Water Network with the Two-Step Approach, Chemical Engineering Transactions, 94, 1351-1356.

Rad u punom obimu je dostupan na web linku https://doi.org/10.3303/CET2294225.

Kolege sa naprijed navedenih institucija, koji su autori i koautori rada, imaju uspješnu dugogodišnju saradnju u oblasti hemijskog inženjerstva kroz različite naučno-istraživačke i naučno-nastavne aktivnosti. Navedeni radovi predstavljaju dio rezultata njihovih istraživačkih aktivnosti u sklopu bilateralnog projekta naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije čiji je voditelj sa strane Slovenije prof. dr. sci. Zdravko Kravanja, a sa strane Bosne i Hercegovine prof. dr. sci. Elvis Ahmetović.