Rezultati saradnje kolega iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade objavljeni u časopisu Optimisation and Engineering

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 26.03.2021. god.

 

Rezultati naučno-istraživačke saradnje zaposlenika Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Bosna i Herzegovina), Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologiju Univerze v Mariboru (Slovenija), Carnegie Mellon University (Sjedinjene Američke Države)  i CanmetENERGY (Kanada) objavljeni su u radu u časopisu Optimisation and Engineering:

Ahmetović, E., Kravanja, Z., Ibrić, N., Grossmann, I. E., Savulescu, L. E. (2021), State of the art methods for combined water and energy systems optimisation in Kraft pulp mills, Optimization and Engineering, DOI: https://doi.org/10.1007/s11081-021-09612-4.

Rad je dostupan na sljedećim web linkovima https://doi.org/10.1007/s11081-021-09612-4 i https://rdcu.be/chmLP i predstavlja dio aktivnosti koje je trebalo realizirati u okviru naučno-istraživačkih projekata koji se provode na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli pod voditeljstvom Dr.sci. Elvisa Ahmetovića, red. prof.