Rezultati suradnje između profesora Sveučilišta u Zagrebu i Univerziteta u Tuzli objavljeni u časopisu “Processes”

Kao rezultat uspostavljene međunarodne suradnje između Prof.dr. Vesne Tomašić, redovite profesorice u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i članicom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Prof.dr. Amre Bratovčić sa Univerziteta u Tuzli sa Tehnološkog fakulteta sa Katedre za Fizikalnu hemiju i elektrohemiju objavljen je pregledni rad pod nazivom: “Design and Development of Photocatalytic Systems for Reduction of CO2 into Valuable Chemicals and Fuels”.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 16.05.2023. god.

 

Kao rezultat uspostavljene međunarodne suradnje između Prof.dr. Vesne Tomašić, redovite profesorice u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije i članicom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Prof.dr. Amre Bratovčić sa Univerziteta u Tuzli sa Tehnološkog fakulteta sa Katedre za Fizikalnu hemiju i elektrohemiju objavljen je pregledni rad pod nazivom: “Design and Development of Photocatalytic Systems for Reduction of CO2 into Valuable Chemicals and Fuels” objavljen je i dostupan u cjelosti na sljedećem linku:
https://www.mdpi.com/2227-9717/11/5/1433 @MDPIOpenAcces.

Ovaj rad predstavlja rezultate istraživanja u području fotokatalitičke redukcije ugljikovog dioksida (CO2) u metan i metanol kao vrijedne kemikalije i gorivo. Redukcija CO2 je obećavajuća tehnologija, ali radi se o endotermnom procesu s nepovoljnom termodinamikom, ostalim ograničenjima koja uključuju inertnost molekule CO2, spor multielektronski proces i nedostatak razumijevanja mehanizma reakcije, što dovodi do niske selektivnosti i nedovoljne učinkovitosti. Optimizacija reakcijskih parametara kao što su adsorpcija CO2, izbor redukcijskog sredstva, razvoj fotokatalizatora u smislu sastava, strukturnih svojstava i morfologije, energetski zabranjenog pojasa i prisutnost površinskih funkcionalnih skupina može utjecati na mehanizam reakcije i selektivnost za željeni proizvod. Stoga su glavni izazovi u ovom području istraživanja razvoj aktivnog i selektivnog katalizatora za fotoredukciju CO2 u korisne proizvode visoke dodane vrijednosti i optimizacija i razvoj prikladnog fotoreaktora koji omogućuje uspješan kontakt između svih ključnih sudionika u fotokatalitičkom procesu. Ovaj rad ima za cilj pružiti smjernice za budući razvoj naprednih fotokatalizatora i fotokatalitičkih sustava za redukciju CO2 i za omogućiti daljnji napredak na ovom polju.