Sa Jusufom Džihanovićem, direktorom Studentskog centra razgovarali smo o uslovima koje nudi Studentski centar Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Studentskog centra na Radio Kameleon

 

Osnivanjem prvog (Tehnološkog) fakulteta u Tuzli, kao dijela Univerziteta u Sarajevu (pored Više Rudarske-tehničke škole osnovane 1958. godine) pojavila se potreba za smještajem i ishranom studenata, na čemu se ubrzo počele odgovarajuće pripreme. Studentski dom i restoran, od svog osnivanja od 1959.god., pretrpjeli su odgovarajuće promjene kako prostorno-stambeno-tehničkom smislu tako i u pogledu organizovanja rada i radnog osoblja što se odvijalo sa reorganizacijom i pojavom novih oblika i načina organizovanja.