SAJAM INOVACIJA

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail:nir@untz.ba
Tuzla, 06. 10. 2022. god.Udruženje Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke organizira „Sajam inovacija“ koji će biti održan u sklopu konferencije „INN&TECH“, u januaru 2023. godine.

Sajam će se održati u četiri kategorije, inovatori, studenti, učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola.

Prijave zainteresovanih studenata i inovatora sa Univerziteta u Tuzli vršiće se putem Ureda za NIR na propisanom obrascu koji možete preuzeti ispod.

Rok za dostavljanje prijava Uredu za NIR je 24.11.2022. godine na prijavnom obrascu, na način opisan u uputstvu za učešće. Obrasci se dostavljaju na e-mail: nir@untz.ba.