Saradnja sa Univerzitetom u Juti: Docentica s Filozofskog fakulteta Fulbright stipendistica, Amela Delić Aščić

Amela Delić Aščić, docentica

 

Amela Delić Aščić, docentica odsjeka Žurnalistika Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radila je postdoktorsko istraživanje na Univerzitetu u Juti kao Fulbright stipendisica.

 

Prestižnu Fulbright stipendiju Amela je dobila za traženi period od jednog semestra, a na Univerzitetu u Juti boravila je od februara do kraja juna 2022. godine.

 

Mentorica na postdoktorskom istraživanju bila je profesorica Univerziteta u Juti s odsjeka za komunikologiju, profesorica Suhi Choi.

 

Na Univerzitetu u Juti docentica s Filozofskog fakulteta radila je istraživanje o mogućnostima primjene konstruktivnog novinarstva u bosanskohercegovačkim medijima, a po uzoru na rad američkih medijskih kuća. Posebnu pažnju posvetila je istraživanju restorativnog novinarstva kao forme konstruktivnog novinarstva, a koje je pogodno za kreiranje medijskih sadržaja koji će doprinositi poboljšanju javne komunikacije u postkonfliktnim društvima opterećenim teškim ratnim traumama i prošlošću.

 

Održala je nekoliko predavanja za studenet Univerziteta u Juti.

 

Inače, doc.dr. Amela Delić Aščić, uposlenica je Univerziteta u Tuzli od 2014. godine, a saradnica je od 2013. godine. Za uspjeh na dodiplomskom studiju dobila je priznanje Zlatna plaketa Univerziteta u Tuzli 2012. godine. Magistrirala je 2014. godine na Univerzitetu u Tuzli, odsjek Žurnalistika, a doktorirala 2020. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, studijski program Komunikologija.

 

Autorica je više naučnih i stručnih radova, zbrike poezije, a u pripremi je za izdavanje i njena prva naučna knjiga.

 

O svom iskustvu na Univerzitetu u Juti, Amela Delić Aščić objavila je kolumne za portal Udruženja „Centar za analizu medija i politike“ Analiziraj.ba.

 

Saradnja sa Univerzitetom u Juti: Docentica s Filozofskog fakulteta Fulbright stipendistica