SARADNJA U OBLASTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I UMJETNIČKO ISTRAŽIVAČKOG RADA U 2021. GODINI

Ured za NIR
Email: nir@untz.ba
Tel: 035 300 528
Tuzla, 16.11.2021.

 

Organizacione jedinice Univerziteta u Tuzli potpisale su u 2021. godini 254 ugovora o NI/US saradnji sa privatnim i javnim sektorom, kako slijedi:

 

  1. Ekonomski fakultet  – 39 ugovora (uključujući sporazume o obavljanju stručne prakse)
  2. Fakultet elektrotehnike – 5 ugovora
  3. Fakultet za tjelesni odgoj i sport – 12 ugovora
  4. Filozofski fakultet – 1 ugovor
  5. Mašinski fakultet – 4 ugovora
  6. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet – 155 ugovora
  7. Tehnološki fakultet – 38 ugovora