Saradnju između Univerziteta u Tuzli i univerziteta u Turskoj podignuti na viši nivo

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr. Nermina Hadžigrahić sa svojim saradnicima dana 10.11.2021. godine ugostila je Faruk Berata Akçeşmea, savjetnika za obrazovanje pri ambasadi Republike Turske. Rektorica Hadžigrahić poželjela je dobrodošlicu i istakla dosadašnju dobru saradnju kao i potpisane sporazume te posebno zadovoljstvo što Univerzitet sarađuje sa univerzitetima u Turskoj. Rektorica je kazala da pojavom virusa COVID 19 i epidemiološke mjere onemogućile su da se dosadašnja dobra saradnja podigne na jedan viši nivo.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 12.11.2021. god.

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr. Nermina Hadžigrahić sa svojim saradnicima dana 10.11.2021. godine ugostila je Faruk Berata Akçeşmea, savjetnika za obrazovanje pri ambasadi Republike Turske.

 

Rektorica Hadžigrahić poželjela je dobrodošlicu i istakla dosadašnju dobru saradnju kao i potpisane sporazume te posebno zadovoljstvo što Univerzitet sarađuje sa univerzitetima u Turskoj. Rektorica je kazala da pojavom virusa COVID 19 i epidemiološke mjere onemogućile su da se dosadašnja dobra saradnja podigne na jedan viši nivo.

 

Savjetnik za obrazovanje g.Berata zahvalio se na gostoprimstvu i upoznao menadžment da je ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini spremna da uloži više napora kako bi se saradnja Univerziteta u Tuzli sa drugim univerzitetima u Republici Turskoj osnažila. Istakao je da u Republici Turskoj postoji preko 230 univerziteta sa izuzetno savremenim i dobro opremljenim laboratorijama.

 

Pored razmjene studenata i administrativnog osoblja u okviru ERASMUS projekata razgovaralo se o uvođenju dvojnog studija kao i organizovanje sastanaka sa rektorima univerziteta u Turskoj sa Univerzitetom u Tuzli.

 

Tog dana na Filozofskom fakultetu je organiziran sastanak na kojem su prisustvovali  dekanica prof.dr. Nihada Delibegovic Džanić, voditeljica Odsjeka za turski jezik i književnost doc.dr. Melinda Botalić i prof. dr. Mehmet Nuri Çınarcı gdje se razgovaralo sa g. Berata o jačanju buduće saradnje, te mogućoj internacionalizaciji visokog obrazovanja.

 

Saradnju između Univerziteta u Tuzli i univerziteta u Turskoj podignuti na viši nivo