Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu Lund (Švedska) u okviru 1FUTURE Erasmus+ projekta

Univerzitet u Tuzli - Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu Lund (Švedska) u okviru 1FUTURE Erasmus+ projekta

 

U periodu od 13-16. juna 2023. god. Univerzitet Lund u Švedskoj organizovao je sastanak i studijsku posjetu u okviru “jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU – 1FUTURE” projekta kojem su prisustvovali profesori Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta ispred Univerziteta u Tuzli.

Studijska posjeta imala je za cilj predstaviti različite aktivnosti i inicijative na Univerzitetu Lund za promovisanje održivosti, klimatskih akcija i otpornih zajednica u obrazovanju i istraživanju. Tokom boravka održan je i niz radionica i sastanaka na temu realizacije Projekata.

 

UNIVERZITET U TUZLI

 

Sastanak i studijska posjeta Univerzitetu Lund (Švedska) u okviru 1FUTURE Erasmus+ projekta