Sastanak menadžmenta Univerziteta u Tuzli sa osnivačem BH Futures Foundation

Sastanak menadžmenta Univerziteta u Tuzli sa osnivačem BH Futures Foundation

Dana 23.12.2022. godine, prof. dr. sci. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli, održala je sastanak sa osnivačem BH Futures Foundation (Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini), prof. dr. sci. Edhemom Čustovićem.

-.-.-.-.-

REKTORAT
Tuzla, 23.12.2022. god.

 

Dana 23.12.2022. godine, prof. dr. sci. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli, održala je sastanak sa osnivačem BH Futures Foundation (Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini), prof. dr. sci. Edhemom Čustovićem. Sastanku su prisustvovali prof. dr. sci. Vesna Bratovčić, prorektorica Ureda za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prof. dr. sci. Nermin Sarajlić, prorektor Ureda za naučno-istraživački rad, Mirha Mujkanović, viši stručni saradnik u Uredu za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i Amir Avdagić.

 

 

Na sastanku se razgovaralo o planovima saradnje između BH Futures Foundation i Univerziteta u Tuzli. Prof. dr. sci. Edhem Čustović je ponudio svoju punu podršku Univerzitetu u Tuzli. Dogovoreni su konkretni zajednički koraci vezani za organizaciju 28. Ljetnog Univerziteta Tuzla (LJUT 2023), povezivanje tržišta rada, alumni mreže i podrške svim procesima na Univerzitetu.