Šesti dan LjUT-a uspješno realiziran

U četvrtak, 7.7.2022., održan je niz aktivnosti u sklopu Ljetnog univerziteta u Tuzli. Jedan od zanimljivih sadržaja bila je praktična radionica ronjenja Ronilačkog kluba “Vidara”. Na Fakultetu za elektrotehniku održana je panel diskusija “Obrazovanje za zapošljavanje”. Na Ekonomskom fakuktetu održano je predavanje na temu “Bihejvioralni intervju”. Također, učesnici LJUT-a imali su priliku  posjetiti planinu Konjuh.

-.-.-.-.-

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08.07.2022. god.

 

U četvrtak, 7.7.2022., održan je niz aktivnosti u sklopu Ljetnog univerziteta u Tuzli.

 


Jedan od zanimljivih sadržaja bila je praktična radionica ronjenja koju je vodio Zlatan Aganović iz Ronilačkog kluba “Vidara”. Učesnici su na Panonici, uz dobru i opuštenu atmosferu, imali priliku vidjeti sve tehnike potrebne prilikom ronjenja.

 

 

 

Na Fakultetu za elektrotehniku održana je panel diskusija “Obrazovanje za zapošljavanje”. A teme koje su se obradile bile su:
– “Povezanost visokog obrazovanja i tržišta rada u zemljama Zapadnog Bakana – predstavljanje inivativne regionalne platforme za saradnju”;
– Cjeloživotno učenje u visokom obrazovanju – prijedlog izmjena zakonodavnog okvira i uvođenje kratkih progama cjeloživotnog učenja u visoko obrazovanje
– Internacionalizacija i prenos znanja
– Tržište električne energije i obrazovanje u inžinjerstvu

 

 

Na Ekonomskom fakuktetu održano je predavanje na temu “Bihejvioralni intervju”, Sabine Đonlagić Alibegović i Sabrine Hodžić.

 

 

Također, učesnici LJUT-a imali su priliku  posjetiti planinu Konjuh. Ekipu je vodio Sanjin Hodžić u saradnji sa Planinarskim društovm “Konjuh”, a prisutni su obišli nekropole srećaka i posjetili planinarski dom “Javorje”.

 

 

 

Fotografije šestog dana LJUT-a možete pogledati na:
https://unastoriastudio.smugmug.com/LJUT-FOTOGRAFIJE/FOTOGRAFIJE/LJUT-6-DAN

 

Vezani članci:

27. Ljetni univerzitet u Tuzli

LJUT 2022

 

[SLGF id=16805]

[SLGF id=16818]

[SLGF id=16827]