Šta Pravni fakultet nudi potencijalnim studentima (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Pravnog fakulteta na RTVTK

 

O Pravnom fakultetu, trenutnim i novim studijskim programom “Javna uprava”, kao i o svim drugim bitnim informacijama, u videu govorile su dr. sci. Edina Šehić, vanr. prof. i Jasmina Berbić, asistentica. Alumnistica Lejla Mašić govorila je o stečenim znanjima na ovom Fakultetu koja su joj pomogla u poslovnoj karijeri.