Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Afyon Kocatepe Univerzitetu, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.03.2021.godine

Stipendije u okviru Erasmus+ programa na  Afyon Kocatepe Univerzitetu, Turska za osoblje Univerziteta u Tuzli za akademsku 2021/2022.godinu


Otvoren je poziv za dodjelu 2 stipendije akademskom (teaching) i administrativnom (training) osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2021/2022.godinu.

Na osnovu potpisanog sporazuma poziv je otvoren za akademsko osoblje Akademije Dramskih Umjetnosti (gluma), Ekonomski fakultet (Menadžment), Pravni fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tehnološki fakultet (Prehrambena tehnologija), Rudarsko-geološki-građevinski fakultet (Građevina), Filozofski fakultet (Turski jezik i književnost), Fakultet elektrotehnike, Mašinski fakultet i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Specijalna edukacija i rehabilitacija) i administrativno osoblje.

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).


Potrebna dokumentacija:

1. Prijavni obrazac
2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Teaching/Training)
3. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
6. Izjava o prethodnoj mobilnosti

Krajnji rok za apliciranje je 31.03.2021. godine.

*Ugovor o mobilnost dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON, te je potrebno također popuniti i online obrazac putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQfRSzjS07dB5o-ptCeIsBUkAQht7sWZIHS74feMPL9OK4w/viewform

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: http://www.untz.ba/uploads/file/akti/201920/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.