Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu Philipps – Marburg, Njemačka za osoblje Univerziteta u Tuzli za učešće na međunarodnoj sedmici  za osoblje 2023

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 26.12.2022.godine

 

 Otvoren je poziv za dodjelu 1 stipendije akademskom/administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2022/2023.godinu.

 

Poziv je otvoren za akademsko osoblje Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta , Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Medicinskog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli. Međunarodna sedmica će se održati u periodu od 20. – 24.03.2022. godine.

 

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 160 EUR i putne troškovu u iznosu od 275 EUR. Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.

 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Training
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  6. Motivaciono pismo

 

 Krajnji rok za apliciranje je 30.12.2022.godine.

 

PROGRAM

LETAK

 

Prijave dostaviti potpisane i skenirane isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ MARBURG.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .

 

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

 

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br.8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

tel.: + 387 35 300 526