Stipendije u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija za osoblje Univerziteta u Tuzli za akademsku 2021/2022. godinu

Univerzitet Primorska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 03.03.2021.godine

 

 

Otvoren je poziv za dodjelu 1 stipendije akademskom osoblju (teaching) i 1 stipendije administrativnom osoblju (training) Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2021/2022.godinu.

 

Poziv je otvoren za akademsko osoblje Fakulteta Elektrotehnike, Filozofskog fakulteta (odsjeci za jezike, predškolski odgoj, pedagogija), Prirodno-matematičkog fakulteta (matematika, turizam), Ekonomskog fakulteta (ekonomija, finansije, turizam), i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli.

 

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškovu u iznosu od 180 EUR. Iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija u partnerskoj i programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija o udaljenosti.

 

Link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Potrebna dokumentacija:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching/Training
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti 

 

Krajnji rok za apliciranje je 15.03.2021.godine.

 

*Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti

 

Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu!

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Više informacija možete pronaći na web stranici https://www.upr.si/en/international-/international-mobility/erasmus/call-for-staff-mobiliy/razpis-e-ka107-2019-outgoing-zaposleni

 

Prijave dostaviti potpisane i skenirane isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba  sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ PRIMORSKA.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju .

 

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: http://www.untz.ba/uploads/file/akti/201920/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

 

Kontakt informacije:

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

 

Sve mobilnost moraju se obaviti od 31.07.2022.godine

 

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.