Stipendije za Međunarodnu školu na AGH Univerzitetu u Krakovu, Poljska (studenti)

Krakow, Poljska

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 25.04.2023. godine

 

 

AGH Univerzitet za nauku i tehnologiju u Krakovu (AGH UST), Poljska, objavio je konkurs za dodjelu pet (5) stipendija za studente I, II i III ciklusa Univerziteta u Tuzli s ciljem pohađanja druge po redu Međunarodne škole na AGH UST u periodu od 11. do 21.05.2023. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Tehnološkog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Riječ je o intenzivnom međunarodnom obrazovnom programu (IIEP) koji je posvećen “Praktičnim aspektima praćenja kvalitete podzemnih voda”. Nastava će se provodit u obliku tzv. mješovitog učenja u obliku online predavanja (2 didaktička sata) i praktične radionice (28 didaktički sati). Također, studenti će imati priliku upoznati Poljsku kroz kratki uvod u poljsku kultura, zemljopis, povijest i jezik (2 h – online, praktične radionice – 8h). Međunarodnu školu financira Poljska Nacionalna agencija za Akademsku razmjenu.

 

Stipendija iznosi do 1000 EUR.

 

Raspored objavljen od strane AGH UST:

Summer School Schedule

Duration: 11-21.05.2023

Formula: hybryrid

 

11-12.05.2023 (2 h+2h) – introduction to the course in the remote formula  (via The Microsoft Teams application)

13-14.05.2023 – travel to Krk

15-19.05.2023 (28h+8h) – full-time modules of courses and elements promoting Poland

20-21.05.2023 – additionally – integration trip of all participants

22.05.2023 – return to countries

 

Kontakt osoba na AGH UST je Ms Magdalena Grotowska (Email: mgr@agh.edu.pl).


ROK ZA PRIJAVU JE 04.05.2023. GODINE

Ured nominuje studente 05.05.2023. godine. 

 

Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  2. CV na engleskom jeziku
  3. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija).

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ AGH KRAKOW. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name).

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534