Stipendije za postdoktorska istraživanja na Univerzitetu u Siegenu

Ured za NIR

Tel/fax: 035 300 528

e-mail:nir@untz.ba

Tuzla, 22.11.2022.god.

STIPENDIJE ZA POSTDOKTORSKA ISTRAŽIVANJA NA UNIVERZITETU U SIEGENU

Univerzitet u Siegenu, Njemačka, objavio je poziv za prijavu za stipendije za postdoktorska istraživanja koja će realizovati u okviru MSCA-COFUND projekta STAR: Sensing and Sensibility – Transcending Disciplines for a Responsible Future Star-initiative.

Način prijave i kriteriji za učešće dostupni su putem linka u nastavku:

https://jobs.uni-siegen.de/job/Postdoctoral-Research-Fellowships/862236301/

Rok za podnošenje prijava je 16.12.2022. godine.