Studentske aktivnosti u sklopu “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” – Žurnalistika 1.

UNTZ-UNIGEM-TPO-BES-LOGO
UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 08.12.2021. god.
 
 
Studentske aktivnosti u sklopu “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” – Žurnalistika 1.
 
 
Studentice žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli proizvele su niz multimedijalnih sadržaja za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”.  Ove aktivnosti podržala je TPO Fondacija kroz projekt UNIGEM.
 
 
U nastavku vam donosimo njihov tekst o aktivnostima Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli:
 

Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli

 

Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli osnovano je 10. novembra 2021. odlukom Senata. Vijeće je nastalo kao inicijativa u okviru projekta UNIGEM koji realizuje TPO Fondacija zajedno sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini, kao i u regionu.

 

Vijeće čini sedmočlani tim kojeg čine prof. dr. Jasmina Husanović-Pehar kao koordinatorica i članica Vijeća, te članice i članovi Vijeća prof.Vesna Bratovčić, prof.dr. Ljubica Tomić-Selimović, prof. dr. Dženeta Omerdić, prof.dr. Damir Arsenijević, doc.dr. Melinda Botalić, te stručna saradnica Nađa Salkić.

 

Svoje prve aktivnosti Vijeće je ralizovalo u okviru ‘16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama’ kroz edukativne radionice koje su održale pojedine članice Vijeća, te kroz razne aktivnosti i multimedijalne sadržaje koje su pripemili studenti i studentice Univerziteta u Tuzli.

 

Sa profesoricom Jasminom Husanović razgovarale smo o cilju Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli.

 

Prije svega cilj Vijeća je da ojača sve institucionalne mehanizme na Univerzitetu koji će garantirati rodnu ravnopravnost i zaista prevenciju rodne diskrimnacije i nasilja. Naše prve aktivnosti su vezane za 16 dana aktivizma, ali one najvažnije tiču se  velikog istraživanja  na svim univerzitetima uključenim u program iz kojeg ćemo dobiti dobru sliku kakva je situacija na univerzitetima  sto se tiče rodne ravnopravnosti  i rodne diskriminacije. Iz tog istraživanja i na temelju  tih rezultata mi ćemo također kao univerzitet raditi na razradi i usvajanju  akcionog plana za rodnu ravnopravnost“, objašnjava profesorica i dodaje da je akcioni plan od iznimne važnosti posebno za projekte koje realizuje UNTZ popout Erasmus programa.  

 

S obzirom da je Vijeće osnovano za rodnu ravnopravnost i jasno nam je da ovaj problem postoji u našem društvu to jest problem neravnopravnosti i da postoji potreba za jednim ovakvim tijelom, povodom toga razgovarali smo sa profesoricom Melindom Botalić.

 

Smatram da je iznimno važno da govorimo o rodnoj ravnopravnosti, međutim isto tako i rodno zasnovanom nasilju. To je  jedan problem koji se dešava na globalnom nivou. Rodno zasnovano nasilje je prepreka rodnoj jednakosti u bilo kojem društvu, ne samo našem. Govoreći o ovoj problematici mi ustvari podižemo svijest  i na taj način radimo na prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Ovaj problem predstavalja jedan od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava. Samo mjesto i uloga žene su uglavnom uvjetovane tradicijom i u nekim sredinam je uvriježeno mišljenje da žena treba biti čuvarica porodice.“, priča nam profesorica Melinda Botalić te dodaje da  se rodno zasnovano nasilje vrši i nad muškarcima i ženama, ali da zbog patrijarharta još uvijek je dominantnije nad ženama.

Dvostruki standradi za muškarce i žene, a koji nalaze se u svim sferama  društva, kulture, obrazovanja, nauke, politike, ne predstavljaju nimalo olakšavajuću okolnost po žene, jer taj podređeni položaj u kojem se nalaze dovoljno je frustrirajući  sam po sebi.  Nikako ne smijemo dozvoliti da rodno zasnovano  nasilje  prolazi nekažnjeno. Rodna ravnopravnost podrazumijeva pravo na rodnu jednakost  i pravo na različitostčemu ćemo mi ovim projektom težiti“, objašnjava nam profesorica Botalić.

Projekat i saradnja koja se desila u okviru programa UNIGEM traje četiri godine, kako smo i kazali na početku  radionice su prve od aktivnosti Vijeća. Iskoristili smo priliku i razgovarali sa profesoricom i prorektoricom Vesnom Bratovčić koja je kao članica Vijeća bila voditeljica radionice na temu  „Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” koja je održana  na Kampusu Univerziteta  u Tuzli. Profesorica Bratovčić nam otkriva koliki je značaj osnivanja Vijeća za rodnu ravnopravnost.

 

Osnivanje Vijeća je od velikog značaja  za Univerzitet u Tuzli i to je jedno fromalno tijelo , dakle Univerzitet pokazuje određenu spremnosti namjeru da implemntira sve ono što  je preuzeo kao svoju obavezu  u okviru projekta. Kroz jedno sad takvo formalno tijelo mi sada imamo potpunu slobodu, legimitet da pitanja  za rodnu ravnopranost i sprečavanje seksualnog nasilja  radimo na Univerzitetu institucionalno, proceduralno i sistemski”, kazala je prorektorica Bratovčić.

Ovo je samo jedna od aktivnosti, a u narednom periodu slijedi istraživanje, edukacije za studente i studentice, profesore i profesorice, administraciju Univerziteta u Tuzli, a sve u cilju podizanja svijesti i prevencije rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Također uskoro ćete imati priliku pratiti sadražaj na našim stranicama koji su kreirale studentice odsjeka za žurnalistiku, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Studentice žurnalistike:

Almedina Hrnjić, Amina Žigić, Almedina Suljić, Midheta Hadžić i Aleksandra Đukić