Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli

Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli održati će se u četvrtak, 22.12.2022. godine u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, u terminima kako slijedi:

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 20.12.2022. god.

 

Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli održati će se u četvrtak, 22.12.2022. godine u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, u terminima kako slijedi:

I termin: u 10,00 sati

1. Medicinski fakultet
2. Pravni fakultet

 

II termin: u 12,00 sati

1. Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2. Tehnološki fakultet
3. Mašinski fakultet
4. Rudarsko- geološko- građevinski fakultet
5. Ekonomski fakultet
6. Edukaciujsko rehabilitacijski fakultet

 

III termin: u 14,00 sati

1. Farmaceutski fakultet
2. Filozofski fakultet
3. Akademija dramskih umjetnosti
4. Fakultet elektrotehnike
5. Prirodno – matematički fakultet