SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U TUZLI

Univerzitet u Tuzli - Svečana promocija diplomananata i magistranata - Pozivnica

Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli  održati će se u četvrtak, 22.06.2023. godine  u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, u terminima kako slijedi…

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 20.06.2023. godine

 

Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli  održati će se u četvrtak, 22.06.2023. godine  u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, u terminima kako slijedi:
 
 
I TERMIN

VRIJEME POČETKA 12,00 SATI
 
1. Fakultet elektrotehnike
2. Fakultet za tjelesni odgoj i sport
3. Farmaceutski fakultet
4. Prirodno – matematički fakultet
5. Mašinski fakultet
6. Ekonomski fakultet
7. Edukacijsko-rehabilitacijski fakulte

 
II TERMIN

VRIJEME POČETKA 14,00 SATI

1. Medicinski fakultet
2. Pravni fakultet
3. Tehnološki fakultet
4.  Filozofski fakultet
5. Rudarsko- geološko- građevinski fakultet