Svečana promocija doktora nauka na Univerzitetu u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli danas je održana promocija devet doktoranada i doktorandica koji su doktorsku disertaciju odbranili na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 17.06.2021. god.

 

Na Univerzitetu u Tuzli danas je održana promocija devet doktoranada i doktorandica koji su doktorsku disertaciju odbranili na jednom od fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Promociji je prisustvovao ministar za obrazovanje i nauku u Vladi Tuzlanskog kantona, profesor doktor Elvis Baraković. Prisutnima se, pored ministra, obratila i rektorica Univerziteta u Tuzli, profesorica doktorica Nermina Hadžigrahić.

Promovirani su doktori iz oblasti pravnih nauka, medicinskih nauka, društvenih nauka iz područja logopedije i socijalne pedagogije, prirodnih nauka iz područja biologije i farmaceutskih nauka. U ime doktoranada/ica, prisutnima se obratila doktorica društvenih nauka iz područja prava, Ervina Halilović.

U čast doktora nauka promovisani su slijedeći kandidati:
Dr. sci. Sabina Šehić,
Dr. sci. Vildana Hadžić,
Dr. sci. Fahrudin Salihović,
Dr. sci. Ervina Halilović,
Dr. sci. Maja Sulejmanović,
Dr. sci. Rijad Joldić,
Dr. sci. Anis Međedović,
Dr. sci. Maja Brkić,
Dr. sci. Emir Trnačević.

Kulturno umjetnički program upotpunili su učenici Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla.

Svečana promocija počela je u 11 sati, a putem Facebook stranice Univerziteta u Tuzli mogli su je pratiti svi zainteresovani građani/ke. Snimak promocije možete pogledati na Facebook stranici Univerziteta.