SVEČANA PROMOCIJA DOKTORA NAUKA

Univerzitet u Tuzli - Svečana promocija doktora nauka - arhiva

Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor, ima čast pozvati Vas na Svečanu promociju doktora nauka. Ove godine Univerzitet u Tuzli promovisat će 27 doktora nauka. Promocija će se održati u četvrtak, 07. jula 2022. godine, sa početkom u 10,00 sati u amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Ul. Dr. Tihomila Markovića, br.1).

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 05.07.2022. god.

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor, ima čast pozvati Vas na

 

Svečanu promociju doktora nauka.

Ove godine Univerzitet u Tuzli promovisat će 27 doktora nauka.

 

Promocija će se održati u četvrtak, 07. jula 2022. godine, sa početkom u 10,00 sati u
amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (Ul. Dr. Tihomila Markovića, br.1).

.