TREĆI UPISNI ROK ZA POPUNU SLOBODNIH MJESTA DO ODOBRENOG BROJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA /AKADEMIJI /STUDIJSKIM PROGRAMIMA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine, objavljuje Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21.06.2021. godine, na fakultetima/Akademiji/studijskim programima kako slijedi:

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 18.09.2021. god.

 

Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini, na fakultetima/Akademiji/studijskim programima
Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 18.09.2021. god.

 

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine, objavljuje Treći upisni rok za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini, po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21.06.2021. godine, na fakultetima/Akademiji/studijskim programima kako slijedi:

Treći upisni rok

Naziv fakulteta/Akademije

Studijski program

 
 

Akademija dramskih

umjetnosti

Produkcija 

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

   
 

Specijalna edukacija i rehabilitacija

 
 

Poremećaji u ponašanju

 

Ekonomski fakultet

 

 

 

Ekonomija

 

 

Poslovna ekonomija

 

 

Menadžment u turizmu

 

Fakultet elektrotehnike

 

 

 

Elektrotehnika i računarstvo

 
 

Tehnički odgoj i informatika

 

Farmaceutski fakultet

   

Fakultet za tjelesni

odgoj i sport

Tjelesni odgoj i sport

 

Filozofski fakultet

 

 

 

Bosanski jezik i književnost

 

 

Historija

 

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

 

 

Razredna nastava

 

 

Turski jezik i književnost

 
 

Njemački jezik i književnost

 

 

Žurnalistika

 

 

Pedagogija

 
 

Socijalni rad

 

 

Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

 

Filozofija-Sociologija

 

Mašinski fakultet

   
 

Energetika i termo-fluidni inženjering

 
 

Proizvodno mašinstvo

 
 

Mehatronika

 

Medicinski fakultet

   
 

Studij medicine

 

Odsjek zdravstvenih studija

Studij sestrinstva

 
 

Studij sanitarnog zdravstva

 

Pravni fakultet

   

Prirodno-matematički

 fakultet

 

 

 

Matematika

 

 

Fizika

 

 

Geografija

 

 

Biologija

 

 

Hemija

 

 

Turizmologija

 

Rudarsko-geološko-građevinski

fakultet

 

 

 

Rudarstvo

 

 

Geologija

 
 

Građevinarstvo

 

 

Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

 

 

Sigurnost i pomoć

 

Tehnološki fakultet

 

 

 

Hemijsko inženjerstvo i tehnologije

 

 

Prehrambena tehnologija

 

 

Inženjerstvo zaštite okoline

 

 

Agronomija

 

 

Podnošenje prijava za treći upisni rok vršit će se od 20. 09. do 22. 09. 2021. godine,

Prijemni ispit održat će se 23. 09. 2021. godine u 10,00 sati.

Privremena rang- lista kandidata objavit će se do 24. 09. 2021. godine,

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

 

Za Akademiju dramskih umjetnosti:

Podnošenje prijava vršit će se od 20. 09. do 22. 09. 2021. godine;

I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 22. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se 22. 09. 2021. godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 23. 09. 2021. godine u 10,00 sati;

Privremena rang- lista kandidata objavit će se 24. 09. 2021. godine,

Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 29. 09. 2021. godine.

Upis primljenih kandidata obavit će se od 30. 09. do 01. 10. 2021. godine.

 

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu ili se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta Konkursa, u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju  kao i  studijski program na koji se želi upisati.

Tačan broj slobodnih mjesta biti će utvrđen po okončanju upisa u drugom upisnom roku (broj mjesta za upis kandidata koji se finansiraju iz Budžeta TK/ u kategoriji studenata koji se sami finansiraju (SVP)/ vanrednih studenata. Broj slobodnih mjesta na trećem upisnom roku biti će objavljen 17. 09. 2021. godine na web stranici Univerziteta unitz.ba.

 

Član 2.

Provođenje trećeg upisnog roka organizovat će se na način utvrđen Konkursom za upis studenata, objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2021. godine i na web stranici Univerziteta unitz.ba.