U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Firenci

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 07.12.2018. god.

Predstavnici Univerziteta Tuzla Doc.dr.sc. Jasmina Smajić i Doc.dr.sc. Samir Husić su u periodu 13.09. do 17.09.2018. godine učestvovali na sastanku u Firenci, a u okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP). Ovo je bio treći sastanak u okviru projekta koji predviđa obrazovanje u programskim zemljama postojećeg nastavnog osoblja iz partnerskih zemalja.


Tokom prvog dana sastanka učesnici su upoznati s organizacijom programa boli i palijativne njege Univerziteta u Firenci, o kursevima o terapiji bola u organizaciji Medicinskog fakulteta u Firenci, o postdiplomskom studiju anesteziologije, reanimacije i intenzivne njege. Učesnici su također upoznati s organizacijom magisterija o terapiji bola i palijativnoj medicini u Italiji kao i o terapiji bola i palijativnoj njezi te strukturi i putevima terapije boli u Carregi Hospital Center u Firenci.


Drugog dana učesnicima je prezentirana hronična bol i invazivna tehnika kontrole bola. Preostala tri dana bila su rezervirana za prezentacije tretmana pacijenata u terminalnom stadiju organske disfunkcije.


Održan je sastanak odbora tokom kojeg su analizirane dosadašnje aktivnosti projekta, te donešeni odluke i planovi za daljnje aktivnosti.

 

U okviru Erasmus + projekta Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries (HEPMP) održan sastanak u Firenci